HUURVOORWAARDEN

Je bent hier:

De huurvoorwaarden van Verbakel Party & More

 • Facturen dienen voor levering te zijn voldaan. Tenzij anders overeengekomen. Mocht de betaling niet op tijd binnen zijn, gaan wij niet over tot leveren.
 • Alle genoemde prijzen zijn dagprijzen, deze kunnen dus afwijken op uw offerte/factuur.
 • Alle in bruikleen verstrekte goederen blijven te allen tijde eigendom van Verbakel Party & More.
 • Het door Verbakel Party & More verhuurde producten mogen niet nat worden en veroorzaakte schade door wateroverlast, regen e.d. dient door de huurder aan Verbakel Party & More vergoed te worden.
 • De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem van Verbakel Party & More gehuurde goederen, tot aan het tijdstip dat Verbakel Party & More de gehuurde goederen komt ophalen, of laat ophalen.
 • De door Verbakel Party & More verhuurde goederen dienen, bij het afhalen of bezorgen, door de huurder op dezelfde wijze verpakt of gestapeld te zijn, zoals bij aanlevering door Verbakel Party & More.
 • De transportkosten- het brengen en halen van de goederen- komen voor rekening van de huurder. Voor levering op zon-en feestdagen kunnen extra kosten berekend worden. Deze kosten zullen vooraf door Verbakel Party & More aan huurder worden opgegeven. Afleverplaats is op de begane grond en moet goed te bereiken zijn. Blijkt bij aflevering dat huurgoederen op een moeilijk bereikbare plek moeten komen en er meer tijd mee gemoeid is, dan brengt Verbakel Party & More hiervoor extra kosten in rekening. Moeten de huurgoederen op een verdieping geleverd worden en is dit niet vooraf afgesproken of besproken, dan behoudt Verbakel Party & More zich het recht voor de spullen op de begane grond te leveren en zal de huurder zelf voor transport naar boven zorg dragen. Verbakel Party & More acht zich niet aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht door de gehuurde goederen, tijdens het plaatsen hiervan op moeilijk bereikbare plekken in het gebouw of woning.
 • Alle kosten die Verbakel Party & More zal moeten maken ter uitoefening van haar rechten, komen voor rekening van de huurder en worden vastgesteld op 15% incassokosten over het factuurbedrag met een minimum van € 50,00, en excl. BTW.
 • In huurders eigen belang raadt Verbakel Party & More hem aan, de gehuurde goederen voor het gebruik te controleren en evt. breuk of tekorten per omgaande aan Verbakel Party & More telefonisch door te geven of te mailen.Reclames van breuk of tekorten bij aankomst, kunnen na het gebruik niet meer worden geaccepteerd.
 • Breuk of vermissing van de huurgoederen worden in rekening gebracht met de daarvoor geldende tarieven.
 • Niet gereinigd materiaal wordt door Verbakel Party & More aan huurder tegen de prijs uit de prijslijst in rekening gebracht.
 • Verbakel Party & More acht zich niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan kleding, vloeren, auto`s, meubilair, e.d. veroorzaakt door het gehuurde materiaal. Ook is er geen aansprakelijkheid tot winstverlies.